Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás na základě vyplnění poptávkového formuláře zpracováváme, na základě jakého důvodu, k jakým účelům, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je Stavebniny u Jarina s.r.o., se sídlem Mírová 265/32, 403 32 Povrly, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33536, IČ: 02355141 (dále jen “Stavebniny U Jarina” nebo „správce“).

Jaké údaje o vás Stavebniny U Jarina zpracovává?

Stavebniny U Jarina zpracovává výhradně údaje, které mu poskytnete v rámci odeslání poptávkového formuláře.

Stavebniny U Jarina jakožto správce, zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení

b) Kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, e-mailová adresa.

Proč Stavebniny U Jarina osobní údaje zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (tzn. poskytnutého v rámci poptávkového formuláře na našich webových stránkách). Účelem udělení tohoto souhlasu je Vaše zařazení do databáze zákazníků pro účely nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle z.č. 480/2004 Sb..

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Zdrojem údaje jste Vy sami, tím že své osobní údaje vyplníte v příslušných elektronických formulářích. Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Odvolání můžete provést následujícími způsoby:

 • Telefonicky na čísle: +420 604 323 174
 • E-mailem na: info@ujarina.cz
 • Písemně na adrese: Mírová 265/32, 403 32 Povrly

Jaká je doba zpracování osobních údajů?

Osobní údaje, které Stavebniny U Jarina zpracovává, jsou uchovávány po dobu, na kterou je souhlas udělen.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává Stavebniny U Jarina jako správce. Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rámci České republiky. Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, v informačních systémech správce za účelem nabízení zboží a služeb a pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zákonem, nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

 • a) Právo na přístup: Subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o něm Stavebniny U Jarina zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je zpracovává kromě správce Stavebniny U Jarina a jaká má další práva související se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat Stavebniny U Jarina o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů
 • b) Právo na opravu. Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popř. doplnil.
 • c) Právo na výmaz (právo být zapomenut). V některých případech má subjekt údajů právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal. Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností správce, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Vaše osobní údaje budou tedy bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával,
  • osobní údaje zpracovává správce protiprávně,
  • subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) nebo
  • pokud subjekt údajů odvolá svůj udělený souhlas
 • d) Právo na omezení zpracování. V některých případech je možné kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje subjektu údajů požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • e) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat od správce všechny své osobní údaje, které správci sám poskytl a které o něm správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby mohl správce na žádost subjektu údajů údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovává automatizovaně ve svých elektronických databázích. Touto formou tedy nemůže dojít k přenosu všech údajů, které subjekt údajů vyplnil ve formulářích pro soutěže či akce.
 • f) Právo vznést námitku proti zpracování. Námitky je možné vznést proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů a bude provedeno věcné posouzení námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
 • g) Právo podat stížnost

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává správce neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může vedle využití práva na výmaz a práva na omezení zpracování podat stížnost.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, je možné se obracet na Stavebniny U Jarina, Mírová 265/32, 403 32 Povrly. Máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti správcem. Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

NAŠI DODAVATELÉ
Ytong
BMI icopal vedag
ProTec
Fast cz
Detecha
STELLA METALLI s.r.o.
Schuller Eh´klar s.r.o.
Adfors
NEOPROFILE
Agro CS
LANIT PLAST
PCC MORAVA - CHEM s.r.o.
Den Braven
ROTO střešní okna
Solodoor
Atlas
Apolo Mea
Bitumax
Stanley Black&Decker
HPI
Illbruck
Caparol
Cobra
Bramac
Okpol
Toptrade
ACO
Bravo Europa
Pilecký
PROFIFIX
Baumit
Direct import group
XTline
Bachl
Weber
Silka
Betonpres
Retic
Top Teramo
Tondach
Gutta
FEROBET s.r.o.
VLTAVÍN door - Prima dveře
Charvát
Porotherm
Velbit
Benders
Xella
Mediterran
BigMat
Eclisse
Orlibit
Best
Alumet
Colorlak
Puren
Delta plus
KM Beta
Siniat-lafarge
BRALEP
Hašpl
Pilana
Stachema
KVK Parabit
HET
Koelner
Bat nářadí
Jafholz
RoofLITE +
Quick-mix
Franken Maxit s.r.o.
Gunnex
LIAS Vintířov
Likov
CHADIM
Styrotrade
Klinker
Těsmat
Dehtochema
PCI
Zambelli - technik
Winklmann
Fischer
Cidemat
Austrotherm
Dakea
Egibi
Onduline
Profibaustoffe
Racek
Scrigno
Rockwool
CEMIX
Holztechnik
Porfix
Dörken
Cihelna Štěrboholy - Jan Fiala
Sepos
Rigips
PS coat
Pagroma
RÁJ DŘEVA Třebíč
M&K servis
Packwall
Ven
Démos trade
Presbeton
Fermacell
ExcelMix
Heluz
EKOMAT - Polypo
CS Beton
Meffert ČR spol. s r.o.
Acara Praha
Kooperativa VOD
Mapei
Heidelberg Materials
Narex
CEMEX
Diton
MAGG
SIKA
Schiedel
POL-SKONE
Fibran
Spokar
Buscher Hoffmann
Stavkomplet
Little Giant
Tomegas
Mistral
Lindab
SOL SUBSTRÁTY
Knauf Insulation
URSA
MEA
Ceresit
Hasoft
Keramika Soukup
TOPWET
JAP FUTURE
Abplast
Raven CZ a.s.
M-tec
Soudal
Isover
Multipor
Dewalt
VASPO
Vitex
Tytan
Izopol Dvořák, s.r.o.
Murexin
Omak - Blachdom Plus s.r.o.
MK keramika
Jacer
Ciko
Remmers
Bochemie wood care
SOLIGHT HOLDING s.r.o.
VANTO NATURAL STONES
Beton Hronek
HACO
Nypro
Montkov
Lanex
MarexTrade s.r.o.
Tamadex
Slezák - RAV
DIS
RECTOR Česká Republika
AQUAPLASTIC
Itadeco
Havos
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.
KB Blok
Ciret
Ecoplanet
EURO NÁŘADÍ
Midas
Holcim
TopKraft
Pattex
VELUX Česká republika, s.r.o.
ROKOSPOL
Knauf
Satjam
Readymat Obchodní s.r.o.
WT Wintech
Ceys - MARCA CZ
Fakro
Doornite
ASKO
Bosch
Tomeš-výroba stavebních hmot s.r.o.
UO TEX, s.r.o.
Semin
Závrz
Synthos